• Kessler Stichting het schenken waard

  Heeft ú het vermogen
  om te schenken?

 • Kessler Stichting het schenken waard

  Bedankt voor
  uw steun

 • Kessler Stichting het schenken waard

  Bedankt voor
  uw steun

Jaarlijks ontvangt een vaste groep donateurs een verzoek tot financiële steun. Aan het eind van het jaar wordt er een nieuwjaarskaart gestuurd met een tweede oproep om te doneren. 

Het bestuur van deze stichting beheert het vermogen. Een deel van het vermogen wordt belegd conform de richtlijnen vastgelegd in een (matig offensief) beleggingsstatuut. 

Het bestuur beoordeelt aanvragen vanuit de Kessler Stichting. Het doel is te voorzien in middelen voor activiteiten die het welzijn en de gezondheid bevorderen van de cliënten en die niet door de reguliere subsidies worden vergoed. 

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant (Mazars) en voorzien van een goedkeurende verklaring.