• Kessler Stichting het schenken waard

  Heeft รบ het vermogen
  om te schenken?

 • Kessler Stichting het schenken waard

  Bedankt voor
  uw steun

 • Kessler Stichting het schenken waard

  Bedankt voor
  uw steun

Periodiek schenken

De Vrienden van de Kessler Stichting heeft een ANBI-status. Daarmee zijn giften aan de stichting aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de voorwaarden van een periodieke schenking. Een periodieke schenking moet u schriftelijk vast laten leggen. Dit kan via de overeenkomst 'Periodiek Schenken' van de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting

Erfenis of legaat

U kunt uw erfenis geheel of gedeeltelijk aan de Vrienden van de Kessler Stichting nalaten. Hiertoe dient u de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting als begunstigde in uw testament op te nemen. Na uw overlijden ontvangen we het aangegeven deel van uw nalatenschap. Als u de Stichting Vrienden van de Kessler Stichting een legaat wilt toebedelen, kunt u voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van uw wensen contact opnemen met uw/een notaris.